Альва Прайвесі

АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ

Досвід, якість, конфіденційність!

претензія

Претензія про оплату заборгованості і пені

Нижче наводиться зразок (шаблон, форма) претензії за договором поставки щодо сплати боргу та пені за несвоєчасну оплату поставленого товару.

 

ОФІЦІЙНИЙ БЛАНК КОМПАНІЇ

«__» ________ 2020

Товариству з обмеженою відповідальністю

«______________________»

місцезнаходження: м. _________, вул. __________

буд.__________ офіс ________

код за ЄДРПОУ __________

п/р ______________ в АТ «___________»

МФО _____________

ІПН _______________

Св. платника ПДВ № __________

ПРЕТЕНЗІЯ
на суму ___________ грн.

Між Товариством з обмеженою відповідальністю «_____________________» (надалі за текстом «Постачальник») та Товариством з обмеженою відповідальністю "______________________" (надалі «Покупець») був укладений Договір № ___ від «___» ____________ 2019 р., згідно умов якого Постачальник зобов'язувався передати у власність Покупця обладнання (надалі за текстом - «Товар») характеристики якого, кількість та вартість, а також строки поставки визначалися Сторонами в Специфікаціях, які є невід'ємною частиною даного Договору, а Покупець зобов'язався прийняти Товар та своєчасно оплачувати на умовах, які вказані в даному Договорі.

Сторонами було укладено Специфікацію № 1 від __________р. на поставку Товару (а саме ________________) на загальну суму ____________ грн. та Специфікацію № 2 від __________р. на поставку Товару (а саме ______________) на загальну суму ________ грн.

Постачальник згідно видаткової накладної № _______ від ___________р., здійснив поставку Товару Покупцю на загальну суму ________________ грн., згідно видаткової накладної № ___________ від ______________р. на загальну суму _____________ грн., а також згідно видаткової накладної № ___________ від ____________р. на загальну суму ____________ грн.

Таким чином, свої зобов'язання стосовно поставки на адресу Покупця Товару зазначеного у Специфікаціях № 1 та № 2 до Договору № __ від «___» ____________р. ТОВ «_________________» виконало в повному обсязі. Загальна вартість поставленого Товару склала ___________________ грн. (____________________грн. _____коп.).

Пунктом ___ вищезазначеного Договору передбачено, що Покупець здійснює оплату за Товар в наступному порядку:

  • 50 % вартості Товару визначеного у Специфікації – попередня оплата.
  • 50% вартості Товару визначеного у Специфікації сплачується протягом 14 – ти календарних днів з моменту поставки товару на об'єкт вказаний у п. __ Договору. Такі ж самі умови оплати Товару зазначені в обох Специфікаціях до Договору № ___ від __________р.

Фактично Покупець здійснив наступні оплати: ____________р. перерахував на банківський рахунок Постачальника _________________ грн. та ____________р. перерахував _________________ грн. Загальна сума отриманих Постачальником грошових коштів від Покупця складає ___________________ грн. (_________________ грн. 00 коп.). Згідно з умовами Договору та Специфікацій № 1 та № 2 останній день для оплати Покупцем отриманого Товару сплинув ______________р. Прострочення оплати вартості поставленого обладнання на дату підписання даної претензії складає _ календарних днів.

Таким чином, фактично не отримуючи попередню оплату в повному обсязі, як це передбачено умовами Договору, Постачальник виконав свої зобов'язання та поставив Покупцю Товар, а Покупець порушив умови Договору та створив заборгованість по Договору № __ від «__» _____________р. в розмірі ______ грн. (____________________ грн. 00 коп.).

У відповідності зі ст. 526 Цивільного кодексу України зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства. Згідно зі ст. 525 ЦК України одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається.

Таким чином, з урахуванням вищевикладеного, Відповідачем були порушені вимоги ст. ст. 526, 530 Цивільного кодексу України, що призвело до утворення з боку Покупця заборгованості перед Постачальником в сумі _________________________ грн.

Пунктом __ Договору № __ від ____________р. Сторони передбачили відповідальність за порушення термінів оплати: «__. За порушення термінів оплати Покупець сплачує пеню на користь Постачальника у розмірі 0,1% від вартості неоплаченого товару за кожен день прострочки.»

Керуючись цим положенням договору, на дату підписання даної претензії Покупець за порушення термінів оплати Товару повинен сплатити на користь Постачальника пеню у розмірі ______________ грн. (___________________грн. 00 коп.), або ___________ грн. за кожен день прострочення оплати, що становить 0,1 % від вартості неоплаченого Товару по Специфікації № 1 та № 2 до Договору № __ від ______________р.

Розрахунок: _________________ грн. (вартість неоплаченого Товару) х 0,1% (розмір пені) х _____ (дні прострочення) = ________________ грн.

На підставі вищевикладеного та, керуючись ст. ст. 525, 526, 530 Цивільного Кодексу України, ТОВ «___________________» вимагає від ТОВ «_____________» виконати свої зобов'язання за Договором № ___ від «___» _______________р. належним чином та перерахувати на наш рахунок суму заборгованості в розмірі ___________ грн. (______________________ грн. 00 коп.) та пеню за порушення умов оплати Товару в розмірі _________________ грн. (__________________ грн. 00 коп.).

У разі не виконання з Вашого боку вимог даної претензії або залишення Вами претензії без відповіді ми будемо змушені звернутися до господарського суду з позовною заявою про стягнення заборгованості та суми штрафних санкцій, а також віднесенням на Ваше підприємство усіх витрат пов'язаних з поданням позовної заяви.

 

Додатки (копії):

  1. Договір № ______ від «___» _______________р.
  2. Специфікація № 1 від __________р. та Специфікація № 2 від ____________р.
  3. Видаткова накладна № _____________ від ____________р.
  4. Видаткова накладна №_____________ від ____________р.
  5. Видаткова накладної № ____________ від ____________р.
  6. Банківські виписки по рахунку.

 

Директор ТОВ «_____________________»

юридична фірма Альва Прайвесі
Альва Прайвесі
Юридична компанія
Досвід, якість, конфіденційність!

Наше місцезнаходження