Альва Прайвесі

АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ

Досвід, якість, конфіденційність!

Мирова угода
Мирова угода

Як виконати мирову угоду в господарському процесі

На перший погляд словосполучення «мирова угода» викликає позитивні емоції. А справді, що може бути в ньому такого негативного? Мирова угода – це процесуальний інструмент, який сприяє вирішенню спору без затягування судового розгляду, без надмірних грошових витрат, нервів, здоров'я і т.і.

Так, насправді, сторони «вдарили по руках» – уклали мирову угоду і розійшлись задоволені. Позивач, наприклад, отримує гроші без виконавчої тяганини, а відповідач – не сплачує додаткові судові витрати – оплату правової допомоги, судових експертиз, які можуть призначатися в процесі судового розгляду, і знову ж таки економить свій час.

Але не завжди все складається добре. Ми вже писали про проблеми, що існують з примусовим виконанням мирової угоди в цивільному процесі. У господарському - вони теж є.

Мирова угода - виконати неможливо

Якщо мирова угода виконується, то це добре, а якщо ні? Якщо відповідач, як сторона мирової угоди, затягує виконання останньої, або зовсім її не виконує? У кожного в цю мить лунає думка: «Тоді піду до виконавчої служби». І справді, це повинен бути перший логічний крок у такій ситуації. Але виконавча служба відмовляє у відкритті виконавчого провадження, мотивуючи, наприклад, це тим, що ухвала суду, якою мирова угода затверджена, немає сили виконавчого документу, тобто не відповідає вимогам, які закон встановив для виконавчого документу (ст. 4 Закону України "Про виконавче провадження"), в документі (ухвалі) відсутня вказівка на строк пред'явлення цього документу до виконання, або ж державний виконавець посилається на те, що така ухвала суду не містить вказівки про спосіб примусового виконання мирової угоди, тобто відсутня безпосередня вказівка державному виконавцю про вчинення певних виконавчих дій.

А ще є випадки, коли особа звертається с заявою до суду з вимогою про виконання ухвали про затвердження (визнання) мирової угоди, а суд відмовляє, посилаючись на те, що справу закрито (провадження у справі припинено). І це логічно, так як ухвалою суд затверджує мирову угоду та одночасно закриває справу (припиняє провадження у справі).

Такі ситуації не поодинокі. Та чи є вихід з таких ситуацій?

Необхідно, щоб ухвала, яка затверджує мирову угоду мала ознаки виконавчого документу: назва і дата видачі документа, найменування органу, прізвища та ініціали особи, яка його видала; дата прийняття та номер рішення, згідно з яким його видано; повне найменування або ім'я стягувача та боржника і інші їхні дані; резолютивна частина рішення; дата вступу рішення в силу, термін пред'явлення виконавчого документа до виконання. Це доцільно буде викласти у клопотанні, адресованому суду. Якщо суд задовольнить клопотання та оформить ухвалу про затвердження (визнання) мирової угоди як виконавчий документ, то боржник вже не зможе уникнути виконання мирової угоди.

Судова практика

Як зазначив Верховний суд України, якщо ухвала господарського суду про затвердження мирової угоди відповідає вимогам Закону України "Про виконавче провадження", то вона є виконавчим документом і підлягає виконанню державною виконавчою службою.

Але на практиці судді не завжди оформлюють ухвалу про затвердження мирової угоди у відповідності до вимог, що висуваються Законом України "Про виконавче провадження" до виконавчого документа. І тоді кредитори чого тільки не видумують, щоб зобов'язати боржника виконати мирову угоду. Подають позови про стягнення штрафу й пені за їх не виконання, вимагають від суду розірвання таких угод, визнання їх недійсними та поновлення провадження у справі і т.і.

Але такі дії не повністю узгоджуються з приписами закону. Так, мирова угода укладається сторонами з метою врегулювання спору і може стосуватися лише прав і обов'язків сторін і предмета позову. Мирова угода за своєю правовою природою є одночасно як процесуальним інструментом, так і правочином (угодою) між сторонами, що вчиняється за загальними принципами цивільного (господарського) законодавства.

Чи є вихід з глухого куту?

Таким чином, існує можливість звернутися до суду із заявою про зобов'язання виконати умови мирової угоди, у випадку задоволення якого господарський суд видає наказ. Необхідно зазначити, що у позовній заяві про зобов'язання виконати мирову угоду необхідно зазначити (уточнити) яким саме чином вимагається таку угоду виконати (сплатити борг, залишити приміщення і т.і.).

З вищенаведеного робимо висновок, що укладення мирової угоди – це не завжди компроміс. Для недобросовісного контрагента це може бути способом затягування часу виконання своїх обов'язків, що, наприклад, дозволить йому й далі незаконно користуватися вашими грошами та іншим майном.

Тому, якщо ви збираєтесь вирішити спір шляхом укладення мирової угоди, то не буде зайвим проконсультуватись у досвідчених адвокатів з господарських справ Адвокатського об'єднання "АЛЬВА ПРАЙВЕСІ", які зможуть надати вам правову допомогу з цього питання, що у свою чергу заощадить ваші час та гроші !

юридична фірма Альва Прайвесі
Альва Прайвесі
Юридична компанія
Досвід, якість, конфіденційність!

Наше місцезнаходження