Альва Прайвесі

АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ

Досвід, якість, конфіденційність!

поділ спільного майна подружжя

Поділ майна подружжя: про що говорить Верховний Суд?

Майже всі сімейні спори, пов'язані із розірванням шлюбних відносин, супроводжуються розглядом справи про розподіл майна подружжя. Дуже тонкою є межа між приватною власністю особи та спільною сумісною власністю сім'ї.

Визначити межі між приватною власністю та власністю, що буде підлягати поділу під час розгляду спору про поділ майна, допомагає судова практика Верховного Суду, якою окреслюються критерії відмежування та основні обставини, які суд приймає до уваги під час судового провадження.

А ось розібратися із правозастосовчою практикою і визначити стратегію дій у кожному окремому випадку допоможуть сімейні юристи Адвокатського об'єднання «Альва Прайвесі», які детально проконсультують про всі підводні камені, про які потрібно знати задля справедливого поділу майна.

Що таке спільна сумісна власність?

Визначення поняття «спільна сумісна власність» надано в статті 60 СК України, де вказано, що під спільною сумісною власністю розуміється набуте під час шлюбних відносин майно, незалежно від того, чи є вклади осіб у придбання майна рівними.

Загальною є презумпція того, що всі речі розглядаються законом як спільна сумісна власність. Винятком із цього правила вважаються речі індивідуального користування.

Водночас Верховний Суд сформував 01 липня 2020 року по справі №208/1253/15 позицію, якою визначено чинники, якими визначається, що майно є спільною власністю чоловіка та дружини:

  1. час, коли було набуте майно;
  2. грошові кошти, за які цей об'єкт було придбано, - тобто джерела такого набуття.

При цьому ВС відзначив, що у випадку придбання майна за особисті гроші одного із пари – таке майно є приватною власністю та не підпадає під поняття об'єкту спільної сумісної власності подружжя, а отже не буде підлягати поділу.

Важливо пам'ятати під час побудови стратегії судового захисту, що тягар спростування режиму спільного сумісного майна на об'єкт несе той з подружжя, хто його спростовує – зазначає ВС у своїй Постанові від 13.07.2020 р. по справі №166/955/19.

Який строк, щоб заявити вимогу про поділ майна?

Для звернення до суду із вимогою про поділ спільного майна встановлений строк позовної давності у три роки. Так визначено Сімейним кодексом України, у ст. 72. При цьому за загальним правилом цей строк відліковується з дати розірвання шлюбних відносин.

Але, як і з будь-якого іншого правила із цього є виняток – обізнаність або можливість бути обізнаним про порушення права або інтересу. В такому разі три роки рахуватимуться саме з дати коли особа фактично дізналася про порушення чи могла про це дізнатися.

12 серпня 2020 року у справі №495/4057/17 суд касаційної інстанції висловив позицію, якою визначено, що неподання позову про розподіл спільного майна у разі відсутності доказів, якими засвідчено наявність заперечень проти прав одного з подружжя на придбані у шлюбі об'єкти, навіть у разі їх державної реєстрації за іншим з подружжя, не може підтверджувати та вважатися встановленим факт порушення такого права, і вказувати про початок відліку строку позовної давності.

У категоріях справ про поділ майна, коли вимога заявляється окремо від позову про розірвання шлюбу, суд буде досліджувати такі обставини:

  • чи припинені шлюбні відносини;
  • факти перебування подружжя у зареєстрованому шлюбі;
  • чи розповсюджується на об'єкт режим сумісної власності;
  • чи підтверджена та чим доводиться обізнаність про порушення прав власника.

З чим потрібно визначитися?

На етапі підготовки до подачі позовної заяви про розподіл майна, придбаного в період шлюбних відносин, вам потрібно визначитися з пулом майна, яке потенційно підлягає поділу, та визначити чи розповсюджується на нього режим спільної власності або ж ні.

Досвідчені адвокати нашої юридичної компанії мають експертні знання у сфері сімейного права та володіють необхідними практичними навичками щодо правильного застосування судової практики, що дозволяє сформувати найкращу стратегію судового представництва у цій категорії справ для наших клієнтів.

Інші матеріали про розподіл спільного майна подружжя, які можуть вас зацікавити:

Дата публікації: 31.10.2021 р.

юридична фірма Альва Прайвесі
Альва Прайвесі
Юридична компанія
Досвід, якість, конфіденційність!

Наше місцезнаходження