Альва Прайвесі

АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ

Досвід, якість, конфіденційність!

Вищий адміністративний суд
Вищий адміністративний суд

ВАСУ роз'яснено порядок стягнення податкового боргу

У своєму листі від 24 жовтня 2013 р. №1484/12/13-13 ВАСУ (Вищий адміністративний суд України) зауважує, що адміністративним судам не потрібно видавати податковим органам виконавчі листи про стягнення коштів з платників податків – юридичних осіб для погашення боргів перед бюджетом.

Мотивуючи свою позицію, ВАСУ наголошує, що "погашення податкового боргу" – це окрема процедура, що визначена Податковим кодексом України, та що така процедура не регулюється законодавством про виконавче провадження.

ВАСУ також зазначив, що видача виконавчого листа (виконавчого документа) для виконання рішення суду, прийнятого в адміністративному процесі, про стягнення коштів з метою погашення боргу юридичної особи з податків та інших платежів до бюджету може мати наслідком подвійне виконання рішення суду: за процедурою Податкового кодексу України, та за правилами, встановленими для процедури виконавчого провадження, що за законом у свою чергу є недопустимим.

Натомість, ВАСУ зауважив, що виконання рішення адміністративного суду, яким стягнуто борг перед бюджетом з фізичної особи (платника податків), допускається виключно державними виконавцями згідно з приписами законодавства України про виконавче провадження, але не контролюючим органом (державною податковою інспекцією).

Також певні проблемні питання, які виникають при розгляді судових справ про стягнення податкового боргу, висвітлені у листах Вищого адміністративного суду України №149/11/13-11 від 02.02.2011 р. та №571/11/13-11 від 22.04.2011 р., які можуть стати у нагоді адвокату з податкових справ під час аналізу законодавства та практики розгляду судами зазначеної категорії справ.

юридична фірма Альва Прайвесі
Альва Прайвесі
Юридична компанія
Досвід, якість, конфіденційність!

Наше місцезнаходження