Альва Прайвесі

АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ

Досвід, якість, конфіденційність!

Анонімне опитування: Для нас важлива Ваша думка! Проголосуйте!

Чи доводилось Вам і з якої причини відмовлятися від юридичних послуг / допомоги адвоката?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
недієздатність

Визнання фізичної особи недієздатною

Якщо Ви задались питанням як визнати особу недієздатною, який порядок, процедура та підстави визнання фізичної особи недієздатною, який орган має право прийняти таке рішення, яким є строк дії такого рішення, куди подається заява про визнання особи недієздатною у 2019 році, – то ця стаття для Вас.

Цивільна дієздатність передбачає здатність фізичної особи розуміти значення своїх дій та здатність керувати ними. Нездатність фізичної особи розуміти значення своїх дій або нездатність керувати ними може бути правовою підставою для визнання її недієздатною.

Дивіться відео щодо порядку визнання особи недієздатною

Процедура і порядок визнання особи недієздатною

Фізична особа, тобто людина, визнається недієздатною за спеціальною процедурою місцевим загальним судом за її місцем проживання, а якщо вона перебуває на лікуванні у спеціалізованому лікувальному (психіатричному) закладі – за місцезнаходженням цього закладу.

Справи про визнання особи недієздатною розглядаються в рамках окремого провадження місцевим судом загальної юрисдикції за процедурою, встановленою цивільним процесуальним законом України, зокрема статтями 293 – 300 Цивільного процесуального кодексу України.

Запам'ятайте, що в Україні лише один орган має право визнати особу недієздатною. Це – суд! Таким чином, відповідно і заяву про визнання фізичної особи недієздатною необхідно подавати саме до суду (за територіальним принципом).

Правові наслідки визнання людини недієздатною

наслідки визнання особи недієздатною

Наслідком визнання особи недієздатною є втрата нею права на вчинення будь-яких правочинів (укладення угод, договорів, їх виконання). Правочини від імені недієздатної фізичної особи та в її інтересах може вчиняти лише її опікун (при цьому законодавством встановлено ряд правочинів, які заборонено вчиняти опікуну, а також правочини, для вчинення яких обов'язковим є отримання згоди органу опіки та піклування на їх укладення). Опікун також несе відповідальність за шкоду, завдану недієздатною фізичною особою.

Відповідно до ст. 40 Цивільного кодексу України фізична особа визнається недієздатною з моменту набрання законної сили рішенням суду про це.

Визнаючи особу недієздатною, суд одночасно призначає їй опікуна. При цьому, особа яка звертається до суду з заявою про визнання фізичної особи недієздатною (надалі – "заявник"), може просити про призначення її чи будь-якої іншої особи опікуном тільки за умови отримання відповідного подання (висновку) органу опіки та піклування щодо погодження кандидатури опікуна.

Для отримання подання (висновку) органу опіки та піклування необхідно також підготувати пакет різноманітних документів, що ми розглянемо більш докладно нижче.

На який строк особа визнається недієздатною?

Звертаємо увагу, що з 15.12.2017 р. суд не може визнавати фізичну особу недієздатною без встановлення строку, тобто "безстроково" (натомість, до 15.12.2017 р. суди визнавали фізичну особу недієздатною "безстроково", тобто з моменту набрання законної сили судовим рішенням і до моменту скасування зазначеного рішення та поновлення її цивільної дієздатності, якщо таке рішення приймалося).

Про законодавчі зміни 2017 року дивіться наглядну інфографіку Громадської правозахисної організації "Права людини", що наводиться нижче.

визнання особи недієздатною зміни 2017

Проте, після прийняття законодавчих змін процедура дещо змінилася і тепер суд зобов'язаний встановити у судовому рішенні про визнання особи недієздатною строк його дії. При цьому, максимальним строком, на який суд може встановити (визнати) фізичну особу недієздатною, є 2 роки.

Тобто, для "підтримання" юридичного статусу недієздатності фізичної особи необхідно після набрання законної сили судовим рішенням (про визнання недієздатності) кожні два роки звертатися до відповідного суду, який прийняв зазначене рішення, з клопотанням про продовження його строку дії.

Крім того, після визнання особи недієздатною та призначення їй опікуна може бути здійснена заміна опікуна або дострокове поновлення цивільної дієздатності фізичної особи (тобто, ще до спливу встановленого у судовому рішенні про визнання особи недієздатною строку його дії).

Юридичні послуги і допомога адвоката у процедурі (на етапах) визнання фізичної особи недієздатною

Всі процедури (етапи), пов'язані з визнанням особи недієздатною, можна умовно поділити на декілька (які ми розглянемо надалі), серед яких виділимо наступні:

  1. Досудова підготовка матеріалів та отримання подання (висновку) органу опіки та піклування;
  2. Судовий розгляд заяви про визнання особи недієздатною та призначення їй опікуна;
  3. Продовження строку дії судового рішення про визнання особи недієздатною;
  4. Поновлення дієздатності фізичної особи або заміна призначеного опікуна.

Більш детальний огляд вищевказаних процедур та порядок проходження таких етапів дивиться у наступних наших публікаціях за відповідними посиланнями.

Одночасно необхідно зазначити, що практика розгляду судами цієї категорії справ (про що буде йти мова нижче) свідчить про те, що без належної якості юридичних послуг пройти всю процедуру визнання особи недієздатною заявнику без правових знань буде складно.

У такій ситуації краще за все скористатися послугами досвідчених юристів. А якщо людина перебуває у столиці, то має можливість звернутися за допомогою до адвокатів адвокатського об'єднання АЛЬВА ПРАЙВЕСІ, яке надає юридичні послуги у місті Києві.

Практика і строки розгляду судами справ про визнання особи недієздатною

Як свідчить практика розгляду місцевими судами м. Києва цієї категорії судових справ, більшість заяв про визнання фізичної особи недієздатною судами задовольняються. Лише мала частина заяв залишається судами без розгляду у зв'язку з невиконанням вимог суду або не усуненням заявниками встановлених судом недоліків поданої заяви.

судова статистика визнання особи недієздатною

При цьому за статистикою майже всі (більше 98% справ) заяви розглядаються судами за відсутності особи, яку хочуть визнати недієздатною. І при цьому лише приблизно у 1% випадків суди у задоволенні поданих заяв відмовляють.

Узагальнення судової практики також свідчить про те, що переважна більшість справ цієї категорії розглядається судами першої інстанції у строк до 5 місяців з дати постановлення ухвали про відкриття провадження у справі.

строки розгляду справ про визнання особи недієздатною

Крім того, випадки залишення столичними судами заяв про визнання особи недієздатною без розгляду у 2019 році свідчать про те, що ще не всі заявники добре знають як визнати особу недієздатною, а саме порядок, підстави та процедуру визнання фізичної особи недієздатною, або ж такі столичні заявники не користуються послугами кваліфікованих адвокатів Києва.

Хвороба, як підстава для визнання фізичної особи недієздатною

визнання особи недієздатною внаслідок хвороби

Відповідно до положень законодавства єдиною підставою для визнання фізичної особи недієздатною є наявність у неї хронічного, стійкого психічного розладу, внаслідок якого особа не здатна усвідомлювати значення своїх дій та (або) керувати ними.

Необхідно зазначити, що згідно з приписами Закону України "Про психіатричну допомогу" психічні розлади – це розлади психічної діяльності, визнані такими згідно з чинною в Україні Міжнародною статистичною класифікацією хвороб, травм і причин смерті.

Міжнародний класифікатор хвороб

Конкретні психічні розлади, які за умови їх хронічного, стійкого характеру можуть бути підставою для визнання особи недієздатною, встановлюються Всесвітньою організацією охорони здоров'я у Міжнародному класифікаторі хвороб (станом на дату підготовки цієї статті чинною залишається 10 редакція класифікатора, класом V (F) якого передбачені такі можливі психічні розлади).

Перевірити чи відноситься певна хвороба до зазначеного переліку можна за наступними посиланнями:

Більше інформації про Міжнародний класифікатор хвороб можете також подивитися за наступним посиланням в українській версії Вікіпедії.

P.S. Під час підготовки цієї статті були використані вищенаведені матеріали (інфографіка) Громадської правозахисної організації "Права людини" (http://prava-lyudyny.org).

Далі буде ...

З повагою - юридична фірма ALVA PRIVACY

юридична фірма Альва Прайвесі

Альва Прайвесі
Адвокатське об'єднання
Досвід, якість, конфіденційність!
Правова допомога досвідченого юриста.

Наше місцезнаходження