Альва Прайвесі

АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ

Досвід, якість, конфіденційність!

повідомлення ТОВ

Міняєте місце проживання - повідомте ТОВ

Далеко не всі учасники сповіщають ТОВ, часткою в якому володіють, про зміну місця проживання. А дарма.

Зазвичай такі обов'язки учасників товариства з обмеженою відповідальністю прописують в статуті товариства, також аналогічні права і зобов'язання учасників випливають з чинного законодавства - вони кореспондують із зобов'язаннями товариства повідомляти учасника про загальні збори та у зв'язку з іншими істотними подіями.

Повідомити ТОВ про зміну контактних даних - це перше, що повинен зробити його учасник при переїзді на нове місце проживання – пояснює досвідчений адвокат по господарським справам. Причиною цього твердження є правова позиція, викладена у постанові Верховного Суду у складі колегії судей Касаційного господарського суду по справі № 922/3946/16.

Судова практика з корпоративного спору

Фабула судового акту така: учасник ТОВ звернувся з позовом до господарського суду, в якому просив визнати недійсним рішення загальних зборів ТОВ. Свій позов він мотивував тим, що не був належним чином сповіщений про проведення таких зборів, в результаті чого його право брати участь в управлінні справами було порушено. Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду залишив в силі рішення судів попередніх інстанцій, які відмовили в задоволенні позову повністю.

Таке рішення ВС/КГС і судів попередніх інстанцій було мотивовано наступним. Судами попередніх інстанцій було встановлено, що позивач знявся з реєстрації в м. Алушта (Автономна Республіка Крим, яка є тимчасово окупованою територією, з якою припинено поштовий обіг) і зареєструвався в м. Харків. Також було встановлено, що в матеріалах справи відсутні докази того, що позивач повідомляв ТОВ про зміну свого місця проживання (місцезнаходження, реєстрації). В результаті ТОВ не мало об'єктивної можливості сповістити позивача в порядку, визначеному статутом товариства, про те, що буде проведено загальні збори його учасників.

На підставі цього господарські суди обґрунтовано дійшли висновку, що незважаючи на те, що в даному випадку мало місце порушення законодавства (не повідомлення учасника про проведення зборів), це порушення не може бути причиною для визнання рішення зборів ТОВ недійсним, оскільки була відсутня елементарна можливість це зробити (повідомити учасника).

В яких випадках товариство повідомляє учасника офіційно

Перелік випадків, коли ТОВ зобов'язане повідомити свого учасника про те чи інше рішення, факт або майбутню подію, встановлюється законом. Однак, статутом товариства також можуть бути передбачені додаткові випадки.

Так, відповідно до Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" товариство обов'язково повідомляє учасника в наступних випадках:

коли товариство дізналося про вихід учасника не пізніше 30 днів
коли загальні збори учасників прийняли рішення про виключення учасника з товариства не пізніше 30 днів
відмови у скликанні загальних зборів протягом 5 днів з дати отримання вимоги учасника
скликання загальних зборів учасників не менше, ніж за 30 днів
внесення змін до порядку денного не пізніше, ніж за 10 днів до дати загальних зборів
виникнення конфлікту інтересів у посадової особи товариства протягом 2-х днів з дня отримання інформації про конфлікт інтересів

Рекомендації адвокатів по господарських справах

Якщо ви є учасником ТОВ і міняєте місце проживання, то вам варто (рекомендується):

  • повідомити товариству місце своєї реєстрації, фактичне місце проживання або адресу для листування;
  • проявити елементарну обачність і поцікавитися станом справ в товаристві з обмеженою відповідальністю;
  • уточнити в товаристві або у юриста порядок реалізації - як скористатися належними вам корпоративними правами.

З повагою - ALVA PRIVACY Law Firm

юридична фірма Альва Прайвесі
Альва Прайвесі
Юридична компанія
Досвід, якість, конфіденційність!

Наше місцезнаходження