Альва Прайвесі

АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ

Досвід, якість, конфіденційність!

Про компанію "Альва Прайвесі"

Юридична компанія "АЛЬВА ПРАЙВЕСІ" створена і здійснює діяльність відповідно до Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність". При цьому наша фірма об'єднує досвідчених фахівців у сфері права, а також фахівців з питань бухгалтерського обліку та аудиту, оподаткування, а також експертів в інших сферах, з якими постійно співпрацює наша компанія.

Детальніше про наше адвокатське об'єднання

Організаційно-правова форма компанії

Організаційно-правова форма адвокатського об'єднання Альва Прайвесі. Особливості, опис, організаційні відмінності від інших юридичних фірм та компаній.

Наші клієнти

Про клієнтів нашої юридичної компанії. Хто вони, наші постійні і потенційні клієнти? Досвід надання нашими юристами і адвокатами юридичних послуг.

Адвокатська таємниця та конфіденційність

Конфіденційність у адвокатів та юристів АО Альва Прайвесі, поняття "Privacy". Адвокатська професійна таємниця. Конфіденційність інформації.

Банківські реквізити і способи оплати

Способи оплати правової допомоги адвоката (юридичних послуг) і повні банківські платіжні реквізити Адвокатського об'єднання АЛЬВА ПРАЙВЕСІ: Кредобанк, Приватбанк.

Наша команда адвокатів і юристів

Основні юристи та адвокати АО "АЛЬВА ПРАЙВЕСІ": опис досвіду юридичної роботи фахівців і супроводу ними різних напрямків послуг.

Вакансії: робота для адвоката, юриста

Вакансії Адвокатського об'єднання Альва Прайвесі: робота в Києві в юридичній фірмі для адвоката, юриста, помічника, стажера.

Позитивний досвід юристів нашої компанії

Адвокатське об'єднання "АЛЬВА ПРАЙВЕСІ" має досвідчених і висококваліфікованих юристів, які надають консалтингові, адвокатські та юридичні послуги та мають багаторічний досвід в:

 • представництві та захисті інтересів клієнтів в судах в адміністративному процесі, а також в держ. органах і по взаємовідносинах з фізичними особами та підприємствами;
 • захисті й представництві в судах всіх інстанцій потерпілого, підозрюваного, свідка, заявника, обвинуваченого, підсудного, а також на досудовому розслідуванні, адвокатом по кримінальних справах, його участі в слідчих діях, зборі необхідних доказів;
 • правовій допомозі громадянам, надання їм консультацій, підготовці висновків з різних правових питань, захисті й представництві їх інтересів в судах по цивільних справах і спорах;
 • веденні претензійно-позовної роботи, примусовому стягненні (поверненні) боргів, врегулюванні кредиторської та/або дебіторської заборгованості, представництві клієнтів в судах адвокатом у господарських спорах;
 • складанні, аналізі та експертизі різних видів договорів, підготовці юридичних висновків, консультацій, комплексному аналізі законодавства;
 • наданні консультацій з корпоративного права, веденні судових корпоративних спорів, розробці всіх необхідних корпоративних документів, повному супроводі угод (договорів) з купівлі-продажу корпоративних прав (бізнесу), відкритті і реорганізації бізнесу, супроводі відносин з Антимонопольним комітетом, і зокрема, отриманні дозволів на концентрацію;
 • консультуванні в області оподаткування та оптимізації (мінімізації) податків, захисті юристом бізнесу від незаконних рішень, дій та бездіяльності контролюючих органів, оскарженні їх рішень, в тому числі в судовому порядку, допомозі адвоката з податкових спорів з фіскальними органами, оскарженні повідомлень-рішень податкової служби, рішень про накладення (застосування) штрафних (фінансових) санкцій, про заборону виробництва тощо;
 • консультуванні та підготовці договорів у зовнішньоекономічній діяльності, в питаннях розрахунків в іноземній валюті і валютного контролю;
 • допомозі іноземним суб'єктам в організації та відкритті свого бізнесу в Україні з подальшим правовим комплексним забезпеченням діяльності іноземних підприємств (підприємств з іноземним капіталом) в Україні;
 • проведенні правового аудиту, комплексного Due Diligence об'єктів нерухомості, земельних ділянок, корпоративних прав, юридичних осіб, інвестиційних і девелоперських проектів;
 • плануванні, реалізації та представництві інтересів в процесі банкрутства суб'єктів підприємницької діяльності з участю в судових та позасудових процедурах;
 • виконанні судових рішень та представництві інтересів у виконавчому провадженні, роботі з державними виконавчими службами та приватними виконавцями, оскарженні рішень, дій та бездіяльності виконавців;
 • правовому супроводі укладення угод, зокрема, купівлі-продажу, оренди нерухомості, земельних ділянок, в тому числі державної власності, консультуванні та веденні адвокатом по земельних справах судових спорів у сфері земельних правовідносин;
 • наданні в Києві консалтингових послуг бізнесу, комплексному правовому супроводі інвестиційних проектів, врегулюванні спорів, веденні судових процесів, зокрема, при здійсненні інвестицій в будівництво, дольовій (пайовій) участі в будівництві, при реконструкції, підрядних відносинах, а також у комплексному абонентському юридичному обслуговуванні юристами підприємств, організацій та інших суб'єктів бізнесу;
 • консультуванні та повному правовому супроводі адвокатом по спадкових справах процесу прийняття та оформлення спадщини, вирішенні спорів між спадкоємцями шляхом медіації або в судовому процесі, в тому числі і для іноземних громадян, веденні адвокатом по сімейних спорах справ в сфері сімейних відносин з питань розподілу майна, укладення / розірвання шлюбу (розлучення), укладання шлюбних договорів, договорів між подружжям про аліменти, щодо здійснення батьківських прав тощо;
 • здійсненні реєстраційних процедур, зокрема, реєстрації суб'єктів господарювання, а саме підприємств і приватних підприємців (фізичних осіб), реєстрації іноземних інвестицій, зміни складу власників і керівників, внесення змін до статутів та інших установчих документів, наданні послуг з реорганізації / ліквідації компаній, отриманні юристом різних довідок, виписок, отриманні дозволів на працевлаштування, дозволу (виду) на проживання, податкових номерів платника податків для іноземців і т.і.;
 • супроводі юристами процесу ліцензування провадження окремих видів господарської діяльності (отримання ліцензій), зокрема, будівельної, туроператорської діяльності, перевезення небезпечних вантажів, пасажирів, багажу залізничним, морським, річковим і автомобільним транспортом, виробництва і торгівлі лікарськими засобами, медичної практики тощо.

З повагою - команда АО "АЛЬВА ПРАЙВЕСІ"

юридична фірма Альва Прайвесі
Альва Прайвесі
Юридична компанія
Досвід, якість, конфіденційність!

Наше місцезнаходження