Альва Прайвесі

АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ

Досвід, якість, конфіденційність!

цивільний шлюб

Цивільний шлюб і право на спадщину (спадкування майна)

У першій частині нашої публікації - "Цивільний шлюб: Право на спадщину" - йдеться про майнові права одного з подружжя "цивільного шлюбу", який пережив іншого. Спочатку радимо прочитати саме її.

Далі, хотілося б звернути увагу на той факт, що спадкування - це один із способів відчуження майна, тобто переходу права власності від померлого - спадкодавця до спадкоємців, які будуть живими на момент смерті спадкодавця.

Цивільний шлюб: розподіл майна і що вважати спадщиною

Що ж саме вважається власністю померлого, який перебував у "цивільному шлюбі"? Давайте визначимо відповідний обсяг цінностей, оскільки законодавцем встановлено, що "спадщиною" може бути тільки майно, що належало спадкодавцеві на праві власності.

Стаття 74 Сімейного кодексу України (далі - "СКУ") передбачає випадок проживання чоловіка і жінки разом як сім'ї без юридичного оформлення шлюбу, тобто, коли вони не зверталися до державних органів і відповідно у них немає свідоцтва про шлюб, і вони при цьому не перебувають в іншому зареєстрованому шлюбі. Тоді покупки, здійснені ними протягом всього періоду спільного життя, є їхньою спільною сумісною власністю, якщо вони не передбачили іншого, оформленого письмовим договором. І на такі правовідносини також поширюються положення глави 8 СКУ, яка регулює право спільної сумісної власності подружжя (яке навпаки оформило свій шлюб в державних органах).

цивільний шлюб статистика

У статті 61 СКУ, яка відноситься до глави 8, закріплена правова презумпція (тобто положення, яке немає необхідності доводити в разі спору), що все майно, яке подружжя набуло під час перебування у шлюбі, вважається їх спільною сумісною власністю, якщо між ними немає інших домовленостей, оформлених письмовими договорами.

Права цивільної дружини (чоловіка) після смерті другого з подружжя

Після смерті чоловіка або дружини виникає два взаємопов'язаних процеси, які регулюються положеннями цивільного та сімейного законодавства. У такій ситуації обов'язково треба звернути увагу на те, що половина набутого майна виділяється тому з подружжя, хто пережив іншого. Після реалізації цього права визначається обсяг майнових прав, які будуть успадковані спадкоємцями.

І все ж таки, чи може людина, яка перебуває в неофіційному шлюбі, мати статус спадкоємця? Відповідь на це питання неоднозначна. З одного боку, звичайно "так", а з іншого – "ні". Давайте розглянемо випадки, коли один з подружжя може бути спадкоємцем.

В першу чергу це можливо, якщо померлий склав заповіт і вказав в ньому іншого з подружжя як свого спадкоємця.

Однак, якщо заповіт не було складено, то спадкування буде відбуватися в порядку, встановленому законодавством. Законодавець встановив черговість спадкування і подружжя "цивільного шлюбу" на жаль не відніс до спадкоємців першої черги. Тобто, тут ситуація аналогічна випадку, коли пара або взагалі б офіційно не одружувалась, або б здійснила офіційне розірвання шлюбу.

відношення до цивільного шлюбу

В той же час, законодавець під час реформування цивільного законодавства України значно розширив коло спадкоємців і закріпив п'ять черг. Нам необхідно встановити, чи відноситься подружжя «цивільного шлюбу» до будь-якої з цих черг.

До четвертої черги спадкоємців законодавець відніс осіб, які проживали зі спадкодавцем однією сім'єю не менш як п'ять років до дня смерті останнього. Оскільки подружжя "цивільного шлюбу" в 100% випадків фактично проживають однією сім'єю, то вони можуть бути зараховані саме до четвертої черги спадкоємців. Але необхідно пам'ятати, що це положення діє в Україні тільки з 2004 року.

Безпосередню участь в отриманні спадщини один з подружжя «цивільного шлюбу», який пережив другого, зможе взяти тільки у випадку, якщо немає спадкоємців попередніх черг.

Але і це ще не всі можливості для подружжя, які не виявили бажання зареєструвати свій шлюб офіційно, стати спадкоємцями одне одного. У Цивільному кодексі України закріплені норми, які дозволяють змінити черговість спадкування. У статті 1259 ЦКУ закріплено два шляхи зміни черги на отримання права стати спадкоємцем: договірний і судовий порядок.

Договірний і судовий порядок зміни черги спадкування

Договірний порядок може застосовуватися за погодженням із спадкоємцями тієї черги, яка отримала право на спадкування. Так, наприклад, якщо у подружжя від такого шлюбу є діти, то вони будуть спадкоємцями першої черги, а один з подружжя буде спадкоємцем тільки четвертої черги і не зможе разом зі своїми дітьми отримати спадок, що залишився від другого з подружжя. В такому випадку діти мають можливість підписати договір з одним із подружжя, який пережив іншого (тобто, з одним зі своїх батьків) про зміну черги спадкування. Результатом такої домовленості є те, що один з подружжя, який пережив другого, стане спадкоємцем нарівні з дітьми і зможе взяти участь у розподілі спадкового майна.

цивільний шлюб спадкування

Судовий порядок зміни черги на спадкування застосовується у виняткових випадках, передбачених цивільним законодавством України. Це можливо лише в тому випадку, якщо спадкодавець перебував в безпорадному стані, а один із спадкоємців тривалий час доглядав за ним, матеріально забезпечував і надавав іншу допомогу спадкодавцеві за життя.

У цій статті ми торкнулися лише частини питань, які пов'язані із спадкуванням. І якщо подружжя перебувало в цивільному шлюбі, то після смерті одного з нього, процедура спадкування ускладнюється певними обставинами. Виникає необхідність відстоювати свої права і законні інтереси, у тому числі і в суді.

Під час реалізації права на спадкування у громадян часто виникає велика кількість питань, відповіді на які можуть підказати фахівці Адвокатського об'єднання Альва Прайвесі. Юристи та адвокати нашої компанії надають широкий спектр юридичних послуг в Києві з таких питань, а саме: письмові та усні консультації; підготовка позовних заяв; представництво в суді; участь в переговорах з іншими учасниками спадкових правовідносин; досудове врегулювання спорів, пов'язаних з прийняттям спадщини, юридичний супровід процедури її отримання і т.і.

Якщо і у Вас виникли питання в сфері спадкового права, то звертайтеся до юристів та адвокатів нашого адвокатського об'єднання і вони допоможуть Вам.

юридична фірма Альва Прайвесі
Альва Прайвесі
Юридична компанія
Досвід, якість, конфіденційність!

Наше місцезнаходження