Альва Прайвесі

АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ

Досвід, якість, конфіденційність!

адвокатська таємниця

Адвокатська таємниця та конфіденційність. Поняття "privacy"

Розповсюдженим значенням терміну "прайвесі" (від англ. "Privacy") у середовищі адвокатів і юристів є така важлива правова категорія як право на недоторканість приватного життя, яке вперше своє наукове обґрунтування, правовий і юридичний захист отримало в США.

Зародження "прайвесі" як певної інституції стало наслідком забезпечення належного юридичного захисту індивідууму від втручання уряду в його приватне життя, зокрема захисту від свавілля поліції в рамках кримінального переслідування, наприклад у випадках проведення обшуків та вилучення майна.

На сьогодні вищеописане поняття "прайвесі" охоплює собою право людини на недоторканість її особи, житла, паперів, листування, у тому числі за допомогою електронної пошти, телефонних переговорів, фінансової інформації про особу, на захист від привласнення (неправомірного використання) імені особи, від опублікування приватних даних щодо особи (наприклад, фінансової інформації, листування, фотографій, відео, інформації щодо лікування), на захист від публікацій, що представляють особу у неправдивому світлі, що схоже на наклеп (але відрізняється від нього), право на захист і нерозголошення інформації про особу (персональних даних), що збираються і зберігаються у різного роду системах, базах даних тощо.

Також право на недоторканність приватного життя охоплює і конфіденційність інформації, в т.ч. професійну таємницю: лікарську, усиновлення, сповіді і інші види, включаючи адвокатську таємницю.

Професійна таємниця у адвокатів та юристів АО "Альва Прайвесі"

В професійній діяльності адвоката під прайвесі (privacy) в вузькому значенні цього терміну розуміється конфіденційність взаємовідносин між адвокатом та клієнтом. Законом України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" закріплена заборона для адвоката без згоди клієнта розголошувати відомості, що становлять адвокатську таємницю, використовувати їх у своїх інтересах або інтересах третіх осіб.

Згідно зі ст. 22 вказаного закону адвокатською таємницею є будь-яка інформація, що стала відома адвокату (його помічнику, стажисту або особі, яка перебуває у трудових відносинах з адвокатом) про клієнта, а також питання, з яких клієнт звертався до адвоката, адвокатського об'єднання, зміст порад, консультацій, роз'яснень, складені документи, інформація, що зберігається на електронних носіях, та інші документи і відомості, одержані адвокатом під час здійснення адвокатської діяльності.

Саме тому основним принципом діяльності Адвокатського об'єднання "АЛЬВА ПРАЙВЕСІ" (м. Київ) є принцип конфіденційності та нерозголошення інформації, що становить адвокатську таємницю.

Адвокатське об'єднання "АЛЬВА ПРАЙВЕСІ" постійно забезпечує умови, що унеможливлюють доступ сторонніх осіб до інформації стосовно клієнта або її розголошення.

Чинним законодавством України заборонено вимагати від адвокатів та юристів Адвокатського об'єднання "АЛЬВА ПРАЙВЕСІ" при наданні юридичних послуг надання відомостей, що є адвокатською таємницею. З цих питань адвокати і юристи АО "АЛЬВА ПРАЙВЕСІ" не можуть бути допитані, а також забороняється проведення огляду, розголошення, витребування чи вилучення у них документів, пов'язаних із здійсненням адвокатської діяльності.

З повагою - команда АО "АЛЬВА ПРАЙВЕСІ"

юридична фірма Альва Прайвесі
Альва Прайвесі
Юридична компанія
Досвід, якість, конфіденційність!

Наше місцезнаходження