Альва Прайвесі

АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ

Досвід, якість, конфіденційність!

Представництво в суді
Представництво в суді

Адвокатській монополії на представництво в суді бути?

29 червня 2016р. в офіційному друкованому виданні Верховної Ради України було опубліковано текст Закону України №1401-VIII, прийнятого законодавчим органом 02 червня 2016 року та підписаного Президентом України 24 червня 2016 року в день свята Основного Закону України.

З урахуванням змісту перехідних положень вказаного закону останній має набрати чинності 30 вересня 2016 року.

Внесені цим законом зміни до Конституції України передбачають істотні корегування в функціонуванні судової системи України, її інстанційності, спеціалізації судів, порядку призначення, звільнення та застосування дисциплінарних заходів до суддів, контролю за відповідністю їх способу життя офіційним доходам тощо.

Зміни до Основного Закону ще на етапі їх підготовки та попереднього обговорення отримали значний резонанс в українському суспільстві.

З підписанням Президентом України прийнятого 2 червня 2016 року Закону України з'явилася чимала кількість коментарів і розмов українських політиків, суддів, журналістів та урядовців щодо характеру прийнятих змін як таких, що матимуть позитивний вплив на життя пересічних громадян та українського бізнесу шляхом мінімізації корупційних ризиків в судовій системі, що сприятиме ефективному та неупередженому судовому захисту прав та законних інтересів громадян і юридичних осіб.

В свою чергу, майже залишилися поза увагою інші зміни, передбачені змінами до Конституції України, які починаючи з 30 вересня 2016 року торкнуться кожного громадянина України та всіх юридичних осіб, права та законні інтереси яких порушені чи будуть порушеними в майбутньому і потребуватимуть судового захисту та поновлення.

Так, прийняті до Основного Закону України зміни встановлюють в Україні так звану "адвокатську монополію".

Представництво в суді - тільки адвокати !

Необхідно звернути увагу, що введення даного інституту передбачатиме, що представництво інтересів громадян та юридичних осіб в судових органах зможуть здійснювати лише ті юристи та правові консультанти, що мають право на здійснення адвокатської діяльності та отримали відповідне свідоцтво. При цьому, законодавець не передбачив жодного винятку для здійснення представництва роботодавців їх "внутрішніми юрисконсультами", тобто юристами, які перебувають у трудових відносинах з юридичною особою або фізичною особою-підприємцем.

До речі, відповідного винятку не встановлено і для органів державної влади та місцевого самоврядування, яких нарівні з прокурорами також зможуть представляти виключно адвокати.

Винятками із загального правила "адвокатської монополії" на представництво в суді, які передбачені прийнятими змінами до Конституції України є наступні категорії справ, у яких представляти інтереси осіб можуть особи без права здійснення адвокатської діяльності: трудові спори, спори щодо захисту соціальних прав, спори щодо виборів та референдумів, малозначні спори, справи, пов'язані з представництвом малолітніх чи неповнолітніх осіб та осіб, які визнані судом недієздатними чи дієздатність яких обмежена. При цьому, відповідні винятки згідно зі змістом зміненої Конституції України можуть визначатися законом, тобто, забезпечення механізму їх реалізації потребує розробки та прийняття додаткових нормативно-правових актів, які станом на даний час не прийняті.

Звертаємо увагу, що поняття "адвокатської монополії" не є новим поняттям та достатньо поширене у світовій практиці, зокрема, в країнах загальної система права. Хоча, навіть держави, що започаткували розвиток інституту "адвокатської монополії", у світі поступово відходять від такого правила. Наприклад, Великобританія, яка є традиційним прикладом розподілу юристів на тих, що мають право на представництво інтересів осіб в судах (barristers), та тих, що позбавлені цього права (solicitors), з прийняттям Акту про юридичні послуги у 2007 р. та набуттям чинності відповідних змін у 2010 р. ліквідувала відповідні обмеження на представництво інтересів в судових органах.

Тенденції до лібералізації ринку юридичних послуг спостерігаються і у наших держав-сусідів. Наприклад, в Польщі до 01 червня 2015 року аналогічно з Україною існувала норма про представництво інтересів громадян виключно адвокатами у кримінальних провадженнях (відносно справ іншого характеру, як і в Україні до внесення змін до Конституції України, відповідне обмеження не було встановлено). Проте, вказане обмеження було усунуто Польщею починаючи з 01 червня 2015 року.

На жаль, на відміну від інших європейських держав, український законодавець вирішив обрати замість шляху лібералізації ринку юридичних послуг його монополізацію та ввів монополію на представництво інтересів юридичних та фізичних осіб в судах виключно адвокатами. Незважаючи на велику кількість розмов і дискусій відносно обґрунтованості і доцільності таких нововведень, "адвокатська монополія" наразі є фактом та, починаючи з 30 вересня 2016 року, торкнеться кожної особи, яка потребуватиме судового захисту.

Також звертаємо увагу, що прийнятими змінами до Основного Закону України передбачено перехідний період, протягом якого особи, які не матимуть статусу адвоката, зможуть представляти інтереси інших осіб в судах. Але, незважаючи на це та враховуючи загальний час, який на практиці необхідний для повного вирішення спору в Україні з урахуванням оскарження в наступних судових інстанціях, радимо вже починаючи з цього часу звертатися для забезпечення захисту Ваших прав та інтересів виключно до осіб, що мають право на здійснення адвокатської діяльності.

Наголосимо також, що за законом адвокатська діяльність може провадитись адвокатами у різних формах: індивідуальній (адвокатом самостійно) або у формі адвокатського бюро (створюється тільки 1 адвокатом) чи адвокатського об'єднання (створюється двома і більше адвокатами).

Одночасно, беручи до уваги можливу необхідність залучення до справи адвокатів різної спеціалізації, та з метою забезпечення найефективнішого захисту прав та інтересів, радимо зупиняти свій вибір на правовій допомозі саме адвокатських об'єднань.

В свою чергу, Адвокатське об'єднання "Альва Прайвесі" завжди до Ваших послуг та пропонує якісний юридичний супровід бізнесу, ефективний захист Ваших прав та інтересів в судових органах кваліфікованими адвокатами.

юридична фірма Альва Прайвесі
Альва Прайвесі
Юридична компанія
Досвід, якість, конфіденційність!

Наше місцезнаходження