Альва Прайвесі

АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ

Досвід, якість, конфіденційність!

Авторський договір
Авторський договір

Захист прав авторів. Авторські договори в цивільному праві

Створення художнього та літературного твору, комп'ютерної програми, компіляції даних або ж будь-яких інших творів вимагає від авторів чималих трудових та часових витрат.

Захист авторських прав

До того ж, не кожен має такі здібності, для того, щоб створити щось дійсно якісно нове і унікальне. Саме тому на законодавчому рівні передбачено захист авторських прав від незаконного використання та поширення творів, а також чітке нормативне регулювання можливості передачі різних прав авторів іншим особам.

Так, відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права" права на надання дозволів для використання творів належать їх авторам, а також тим особам, які мають авторські права на такі твори. Для того, щоб мати можливість на законних підставах використовувати чужі твори необхідно укладати авторські договори. Саме тому, серед великого спектру юридичних послуг окреме і важливе місце займає складання саме таких договорів.

Так що ж являє собою авторський договір ?

Це така цивільно-правова угода, у якої є свої особливості, властиві саме для прав інтелектуальної власності, а зокрема – для авторських прав.

Передача авторських прав іншим особам в Україні здійснюється на підставі наступних видів авторських договорів:

  • договорів про передачу виключних прав на використання певного твору;
  • а також договорів про передачу невиключних прав.

У загальному порядку угоди про передачу авторських прав повинні укладатися саме у письмовій формі, але, наприклад, договори на використання або опублікування авторських творів у періодичних виданнях (наприклад: журналах, газетах і т.і.) можуть укладатися й усно.

Особливості укладення авторських договорів

При цьому така угода буде вважатися укладеною лише з того моменту, коли між сторонами договору досягнуто згоди з усіх його істотних умов. До цих умов можна віднести термін дії такого договору, спосіб використання твору, можлива територія його розповсюдження, визначення права, що передається, і розмір, а також порядок оплати винагороди автору. Крім перерахованих умов ще необхідно обов'язкове узгодження інших додаткових умов, якщо цього вимагає хоча б одна зі сторін такого авторського договору.

Що ж до авторської винагороди, то її, як правило, визначають у відсотковому співвідношенні від отриманого доходу від твору або ж у формі фіксованої суми, хоча можливі й інші форми винагороди. Поряд з цим Кабінетом Міністрів України встановлена мінімальна ставка винагороди, нижче якої не може оплачуватися результат діяльності автора.

Цікавим моментом є наявність законодавчої норми, яка встановлює допустимість укладення авторських угод на використання лише тих прав, які існують на момент укладення такого договору, а права, яких у цей момент не існує - не можуть бути предметом авторського договору відповідно до вищезазначеного Закону.

Також українським законодавством передбачена можливість розробляти типові договори, тобто певні зразки угод, які потім будуть пропонуватися різним авторам.

При складанні авторських договорів необхідно врахувати всі норми законодавства таким чином, щоб такі угоди не погіршували становища авторів порівняно з передбаченим нормами чинного законодавства, інакше такі договори будуть вважатися недійсними.

Важливою характеристикою авторських договорів є можливість передбачення ними створення твору у майбутньому. У таких угодах вказується, що автори зобов'язані розробити в майбутньому певні твори відповідно до передбачених такими договорами умов та потім автори повинні передати ці твори замовнику, а замовник, в свою чергу, зобов'язаний виплатити винагороду авторам, причому можливо навіть передбачити авансовий платіж.

Також потрібно звернути увагу на те, що такі угоди не можуть забороняти авторам розробляти в майбутньому твори на спеціальну тематику або в якійсь певній області. Такі умови договору будуть незаконними і відповідно – недійсними.

Варто зауважити, що в самому авторському договорі обов'язково треба перерахувати всі необхідні сторонам права на використання такого твору, інакше, ті права, які не зазначені в такому авторському договорі, будуть вважатися не переданими.

Відповідальність за договором

За невиконання умов авторського договору цивільним законодавством України передбачена відповідальність. Зокрема за неналежне виконання або за невиконання своїх зобов'язань винна сторона буде нести відповідальність, причому не тільки у вигляді відшкодування всіх збитків, а й у вигляді відшкодування упущеної вигоди іншій стороні. Також, сторона авторського договору, права якої порушено, має право вимагати заборони опублікування твору, відшкодування моральної шкоди, заподіяної у зв'язку з порушенням винною стороною зобов'язань за договором, виплати компенсації та багато іншого.

Підводячи підсумки, можна сказати, що авторський договір дійсно є дуже важливою і необхідною легальною формою реалізації прав на публікацію різних творів, їх поширення, а також недоторканності та захисту прав авторів. Тому, якщо авторський договір буде розроблений дійсно професіоналами, які знають всі деталі і підводні камені такого роду угод, то Ваші права у сфері авторського права будуть, без сумніву, захищені від будь-якого роду порушень.

Якщо Вам необхідно належним чином захистити Ваші авторські права, якісно і з індивідуальними вимогами підготувати авторський договір або проаналізувати наданий Вам контрагентами проект такої угоди, звертайтеся до нашого адвоката з цивільних справ і він допоможе Вам запобігти можливим негативним наслідкам, які ймовірно могли б виникнути в майбутньому, тим самим заощадивши Вам час та гроші !

юридична фірма Альва Прайвесі
Альва Прайвесі
Юридична компанія
Досвід, якість, конфіденційність!

Наше місцезнаходження