Альва Прайвесі

АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ

Досвід, якість, конфіденційність!

Розписка про отримання грошових коштів

Складання розписки за правильною формою має величезне юридичне значення. У розписці про отримання грошей у борг має бути зазначено наступну інформацію:

  1. Дата складання розписки - це важливо для встановлення точної дати події та визначення часових рамок, протягом яких борг має бути повернутий.
  2. Ім'я та контактні дані боржника та кредитора - це дає можливість ідентифікувати сторони угоди та зв'язатися з ними у разі потреби.
  3. Сума боргу - це вказує на конкретну суму коштів, яка була позичена / отримана та повинна бути повернута.
  4. Термін погашення боргу - це вказує на дату, до якої борг повинен бути повернутий, або на термін, протягом якого грошові кошти мають бути сплачені. Має вирішальне значення для визначення календарної дати, при настанні якої у кредитора виникає право на звернення до суду за примусовим стягненням боргу за розпискою.
  5. Умови повернення боргу - у документ можуть включатися деталі про розстрочку платежів, відсотки, які мають бути сплачені за позичені кошти, та інші умови, які були обумовлені між боржником та кредитором.
  6. Підпис боржника - підтверджує, що саме ця особа погодилась на відповідні умови та отримала певну суму коштів.

Як правильно скласти розписку в певній ситуації?

Чітку і однозначну відповідь на питання "Як правильно скласти розписку?" вам може дати лише досвідчений юрист, і то в разі вивчення всіх обставин і вашої ситуації. Адже кожна ситуація індивідуальна: в певних випадках буде доречним зазначення мети (призначення) отримання грошей, в інших навпаки – цього робити непотрібно.

Адвокати з повернення боргу зазначають, що на практиці краще щоб розписка була складена / написана повністю власноруч ("від руки") - у разі спору це допоможе шляхом проведення почеркознавчої експертизи довести, що документ складений та підписаний саме боржником, а не іншою особою.

Тож, якщо ви не впевнені у своїх знаннях, вагаєтесь як у вашому випадку правильно оформити розписку, то краще за все одразу ж звернутися до кваліфікованого адвоката. Бо якщо її написати неправильно, то це загрожує вам у майбутньому неможливістю або суттєвим утрудненням захисту ваших прав та інтересів.

Форма (зразок, шаблон) боргової розписки

Важливо зазначити, що за формою розписка повинна бути складена відповідно до вимог законодавства та містити достатньо детальної інформації для того, щоб уникнути можливих непорозумінь та конфліктів у майбутньому.

Нижче для прикладу юристами Альва Прайвесі наводиться форма (зразок, шаблон) розписки про отримання грошових коштів. Тож написати боргову розписку самостійно і без залучення юриста цілком можливо, якщо будете уважними і візьмете за основу нижченаведений зразок.

Розписка

місто _________

«____» ____________ 2023 року

Я, _______________________________________ (паспорт _____________, виданий ______________________________ РУ ГУ МВС України в м. Києві ___ січня 1997 року, зареєстрований (фактично проживаю) за адресою: Україна, м. Київ, вул. _______________________, буд. ____, кв. ______, ідентифікаційний податковий номер _______________________), отримав від _________________________________________________ (який/-а зареєстрований/-а за адресою: Україна, м. Київ, вул. _______________________, буд. _____, кв. ____, ідентифікаційний податковий номер _______________________) у борг грошові кошти у розмірі ___________ (_______________________ грн. _____коп.) гривень в якості безпроцентної позики. Всю вказану суму боргу (позики) я зобов'язуюсь повернути у строк до ____________________ 2023 року.

____________________ (підпис)                               ________________________________ (ПІБ)

Автор: Адвокат Ілля Шапошніков.

юридична фірма Альва Прайвесі
Альва Прайвесі
Юридична компанія
Досвід, якість, конфіденційність!

Наше місцезнаходження