Альва Прайвесі

АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ

Досвід, якість, конфіденційність!

віртуальні активи

Закон про віртуальні активи: регулювання обігу криптовалюти

15 березня 2022 року Президентом України підписано довгоочікуваний Закон України «Про віртуальні активи», яким врегульовано порядок виникнення, зміни та припинення прав на новий для українського законодавства об'єкт цивільного права – криптовалюту (Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Tether, Stellar Lumens, Binance Coin, Cardano та іншу).

Простими словами, мова йде про регулювання криптосектору, який залишався в Україні до цього часу у тіні. Детально про можливості, що передбачені новим законом, розповіли юристи адвокатської компанії Альва Прайвесі.

Що таке віртуальні активи? Які існують їх види?

Багато дискусій серед правової спільноти точилося навколо закону, яким все ж створюються правові засади регулювання ринку постачальників та учасників ринку віртуальних активів. Почати варто з того, що законотворець поклав у основу визначення та якими особливостями окреслив це нематеріальне благо.

Законом №2074-IX визначається, що віртуальний актив – це сукупність даних, які мають такі характерні ознаки:

 1. електрона форма;
 2. визначена вартість;
 3. не є платіжним засобом на території України, проте є об'єктом цивільних прав;
 4. не може бути предметом обміну на товари, роботи чи послуги;
 5. є фінансовим інструментом.

Регулюванням обігу криптовалюти та контролем криптовалютного ринку України займатиметься Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку та Національний банк України, оскільки за своєю природою віртуальний актив – це в першу чергу об'єкт фінансового ринку.

Види віртуальних активів

обіг криптовалюти на ринку

Розрізняють два види активів: забезпечені та незабезпечені. Забезпечений актив відрізняється від незабезпеченого тим, що забезпечений посвідчує майнові права на об'єкти цивільних прав.

Важливо зазначити, що забезпечення віртуальних активів та забезпечення виконання зобов'язання це різні правові інститути, які не слід ототожнювати. Інакше кажучи, забезпечення крипти – це підкріплення її певними правами на майно, майнові права, а забезпечення виконання зобов'язання – це додаткові механізми стимулювання та підтвердження можливості виконати певне зобов'язання.

Чому важливе ухвалення закону про обіг криптовалюти?

Прийнятим законом «Про віртуальні активи» сформовано правила обігу криптовалюти та окреслено базові аспекти функціонування ринку, визначені основні гравці, їх права та їх зобов'язання, а головне – визначено гарантії користувачів та учасників ринку.

Серед основних переваг та тез закону юристи адвокатської фірми Альва Прайвесі виділяють наступні:

 • офіційна реєстрація постачальників віртуальних даних;
 • отримання інформації про статус учасників ринку та безпека обігу віртуальних активів;
 • гарантії судового захисту;
 • юридичне оформлення та підтвердження джерел виникнення прав на віртуальні активи;
 • порядок визначення та обрання цін криптовалют;
 • гарантії захисту персональних даних;
 • можливість відкривати та використовувати банківські рахунки для віртуального капіталу / крипти.

Легалізація майнерів і криптовалюти в Україні

біткоїн

Ухвалення закону №2074-IX дозволить майнерам та власникам криптовалют легалізувати в Україні їх доходи, захистити капітал від зловмисних транзакцій та позбавитися ризиків можливих неправомірних дій з боку шахраїв та недобросовісних майданчиків.

Адвокати юридичної фірми Альва Прайвесі наголошують, що зазначений закон дозволить уникнути ситуації щодо арешту та вилучення правоохоронними органами обладнання майнерів та відкриє криптовалюті шлях до легального ринку фінансових та банківських послуг.

Інвестори не тільки зможуть юридично підтверджувати джерела власних капіталів, але й захищати їх за допомогою правових інструментів. Відкритим залишається питання податків, детального регулювання сфери оподаткування операцій із віртуальними активами, – тут слово поки що залишається за податківцями та має буде вирішено відповідними змінами до податкового законодавства України.

І все ж таки для майнерів і криптовалюти (Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Tether, Stellar Lumens, Binance Coin, Cardano та іншої) надійний фундамент збудовано, початок покладений. Все буде Україна!

Нормативно-правова база в сфері обігу криптовалюти в Україні станом на 30.08.2022

Станом на 30.08.2022 р. Закон України "Про віртуальні активи", який має врегулювати правовий статус криптовалюти в Україні, ще не набув чинності.

З цієї причини наразі статус криптовалюти та її обіг в Україні залишається не врегульованими. Зокрема на сьогоднішній день її сутність різними державними органами та особами тлумачиться по-різному з урахуванням особливостей, наведених у наступних нижченаведених джерелах.

Нормативно-правова база (перелік джерел)

 1. Цивільний процесуальний кодекс України (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15#Text).
 2. Цивільний кодекс України (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text).
 3. Постанова Верховного Суду (https://reyestr.court.gov.ua/Review/104165182).
 4. Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20#Text)
 5. Закон України "Про запобігання корупції" (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#Text).
 6. Наказ НАЗК від 23.07.2021 р. №449/21 "Про затвердження форми декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та Порядку заповнення та подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування" (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0987-21#Text).
 7. Лист "Роз'яснення щодо правомірності використання в Україні "віртуальної валюти / криптовалюти", "Bitcoin" від 10.11.2014 р. (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0435500-14#Text).
 8. Індивідуальна податкова консультація ДФС від 25.01.2019 р. №282/К/99-99-13-01-02-14/ІПК (https://ips.ligazakon.net/document/PK1952).
 9. Лист Держстату від 05.10.2018 р. №14.4-09/435-18 "Щодо кодування діяльності з "майнінгу" криптовалют відповідно до Класифікації видів економічної діяльності (КВЕД-2010)" (https://ips.ligazakon.net/document/FN045984).
 10. Лист Держспецзв'язку від 19.06.2018 р. №04/02/02‑1909 про те, що відповідно до положень постанови КМУ від 16.11.2016 р. №821 «Деякі питання ліцензування господарської діяльності з надання послуг у галузі криптографічного захисту інформації (крім послуг електронного цифрового підпису) та технічного захисту інформації згідно з переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України», майнінг криптовалют не відноситься до ліцензованих видів послуг і Адміністрацією Держспецзв'язку не розглядалося питання введення ліцензування щодо цього виду діяльності.
 11. Лист НБУ від 08.12.2014 р. №29-208/72889 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v2889500-14#Text) – втратив чинність.
 12. Наказ Державної служби фінансового моніторингу України «Про затвердження Типологій легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення у 2015 році» №166 від 25.12.2015 р. (https://ips.ligazakon.net/document/FN017019).
 13. Постанова НБУ від 24.02.2022 р. №18 "Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану" (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0018500-22#Text).
 14. Звернення Верховної Ради України (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2496-20#Text).
 15. Закон України "Про віртуальні активи" (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2074-20#Text) – ще не набрав чинності!
 16. Наукове дослідження, стаття – https://forumprava.pp.ua/files/046-053-2021-2-FP-Michurin,Michurin_7.pdf.

Витяги з нормативно-правових актів щодо криптовалюти

ЦПК України (підпункт 1 пункту 8 статті 290)

Термін "активи" означає грошові кошти (у тому числі готівкові кошти, кошти, що перебувають на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах), інше майно, майнові права, нематеріальні активи, у тому числі криптовалюти, обсяг зменшення фінансових зобов’язань, а також роботи чи послуги, надані особі, уповноваженій на виконання функцій держави чи місцевого самоврядування.

Саме на цю норму посилається й Верховний Суд, пояснюючи значення терміну "активи" у постанові https://reyestr.court.gov.ua/Review/104165182.

Частина 1 ст. 177 Цивільного кодексу України

Об'єктами цивільних прав є речі, у тому числі гроші та цінні папери, інше майно, майнові права, результати робіт, послуги, результати інтелектуальної, творчої діяльності, інформація, а також інші матеріальні і нематеріальні блага.

Підпункт 13 частини 1 ЗУ "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення"

Віртуальний актив – цифрове вираження вартості, яким можна торгувати у цифровому форматі або переказувати і яке може використовуватися для платіжних або інвестиційних цілей.

Підпункт 6 пункту 1 Статті 46 ЗУ "Про запобігання корупції"

Нематеріальні активи, що належать суб'єкту декларування або членам його сім'ї, у тому числі об'єкти інтелектуальної власності, що можуть бути оцінені в грошовому еквіваленті, криптовалюти. До відомостей щодо нематеріальних активів включаються дані про вид та характеристики таких активів, вартість активів на момент виникнення права власності, а також про дату виникнення права на них.

Інші матеріали про криптовалюту, які можуть вас зацікавити:

Автор: Адвокат Тетяна Шапошнікова.

Дата публікації: 28.03.2022 р.

юридична фірма Альва Прайвесі
Альва Прайвесі
Юридична компанія
Досвід, якість, конфіденційність!

Наше місцезнаходження