Альва Прайвесі

АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ

Досвід, якість, конфіденційність!

вручення повістки

Пам'ятка юриста щодо вручення повісток у 2023 році

Протягом січня-березня 2023 року набули неабиякого суспільного резонансу неоднозначні та спірні ситуації з врученням повісток військовозобов'язаним на вулиці, у торгово-розважальних центрах, на блок-постах, в інших громадських місцях. Хтось такі ситуації вважає проявами порушення конституційних прав громадян зі сторони посадових осіб, хтось – лише спробами чоловіків ухилитися від мобілізації.

Юристи та адвокати Альва Прайвесі вирішили розібратися з чинним порядком вручення повісток, їх оновленою формою, відповісти на питання хто, в яких місцях та у який спосіб має право їх вручати, хто має право зупиняти та вимагати у людини пред'явлення документів, що посвідчують її особу, у воєнний час, чи можна фіксувати на відео (наприклад, телефоном) вручення повістки.

Зрозуміло, що у людини по відношенню до держави є не тільки права, а й відповідні зобов'язання, зокрема й військовий обов'язок, обов'язок захищати державу та її громадян. Цього ніхто під сумнів не ставить. Натомість, ця стаття юристів Альва Прайвесі є лише юридичним аналізом чинного законодавства України у відповідній сфері, що ґрунтується на власній думці і досвіді авторів, їх юридичній практиці тощо, спробою виявити правові прогалини, можливо місцями – недосконалість закону, та деталізувати як мають поводитись як військовозобов'язані громадяни, так і співробітники поліції, особи, уповноважені на вручення повісток, інші задіяні в цих процесах посадові особи.

Хто має право вручати повістки?

Відповідно до «Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 1487 від 30.12.2022 р. та Постанови Кабінету міністрів України від 23.02.2022 р. № 154 «Про затвердження Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки», здійснювати оповіщення військовозобов'язаних та резервістів шляхом вручення повісток мають право:

 • керівник Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (надалі – «ТЦК»), що призначений наказом на таку посаду або особа (працівник ТЦК), яка на підставі наказу або розпорядження керівника ТЦК уповноважена на вручення повістки;
 • сільський, селищний, міський голова або особа, яка на підставі розпорядження голови уповноважена на вручення повісток;
 • керівник підприємства чи уповноважена керівником особа на підприємстві, в установі, організації, де працює військовозобов'язаний;
 • уповноважені особи у навчальному закладі, де військовозобов'язаний навчається.

Важливо: юристи Альва Прайвесі наголошують, що зазначені особи при врученні повістки повинні представитися, викласти суть свого звернення до вас та в обов'язковому порядку надати документальне підтвердження своїх повноважень. У випадку відсутності у таких осіб документального підтвердження їх повноважень та/або їх непред'явлення за вашим проханням, дії таких осіб є неправомірними.

Місце вручення повістки, її форма та дані, які вона має містити

Чинним законодавством не визначено конкретні місця, де повинна вручатись повістка, тому вручення повісток в різних місцях (вулиця, торгові центри, блок-пости, тощо) за загальним правилом не заборонено законом. Але не допускається вручення повісток з незаповненими даними чи у непередбаченій законодавством формі.

Повістка має бути вручена особисто адресату, і адресат повістки має особисто розписатися за її отримання. Тому повістки, які залишили у дверях квартири або опустили в поштову скриньку, чи вручені родичам, юридично вважаються не врученими - до такого висновку приходять адвокати юридичної компанії Альва Прайвесі.

Дані, які повинні бути заповнені в повістці:

 • Номер повістки;
 • ПІБ адресата;
 • Найменування ТЦК;
 • Дата та номер розпорядження ТЦК;
 • Дата, час, адреса ТЦК, куди необхідно прибути;
 • Перелік документів та речей, які необхідно мати при собі при прибутті до ТЦК;
 • Найменування посади керівника ТЦК, підпис, ПІБ та дата.

Зверніть увагу: повістка має бути підписана саме керівником ТЦК, а не будь-яким працівником ТЦК або головою сільської, селищної, міської ради (коли повістка вручається такими особами).

Повістка повинна відповідати встановленій формі згідно з «Порядком організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів», затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України № 1487 від 30.12.2022 р., а саме:

ПОВІСТКА N ___

Згідно з частиною десятою статті 1 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" та частиною першою статті 22 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" відповідно до розпорядження __________________________

(найменування районного (міського) територіального центру комплектування
__________________________
та соціальної підтримки, органу СБУ, підрозділу Служби зовнішньої розвідки)

від ___ ____________ 20__ р. N ___ Вам належить з'явитися до __________________________
(найменування районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки, органу СБУ, підрозділу Служби зовнішньої розвідки)

Пропонуємо Вам прибути ___ ____________ 20 __ р. о __ год. за адресою __________________________.

(адреса районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки, органу СБУ, підрозділу Служби зовнішньої розвідки)

При собі мати паспорт громадянина України, довідку про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті), військово-обліковий документ, обліково-послужну картку та мобілізаційне розпорядження (у разі наявності).

________________
(найменування посади керівника районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки, органу СБУ, підрозділу Служби зовнішньої розвідки, виконавчого органу сільської, селищної, міської ради)

_______
(підпис)

_______
(ініціали (ініціал власного імені) та прізвище)

___ ____________ 20__ р.

М.П.

_ _ _ _ _ _ _ _ Лінія відрізу _ _ _ _ _ _ _ _

РОЗПИСКА

Повістку на ім'я __________________________
(прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності)

про виклик __________________________
(найменування районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки,
органу СБУ, підрозділу Служби зовнішньої розвідки)
на __ год. ___ ____________ 20 __ р. одержав ___ ____________ 20 __ р.

___________________________
(особистий підпис громадянина)

За неприбуття до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки, органу СБУ, підрозділу Служби зовнішньої розвідки без поважних причин передбачена відповідальність згідно із законом.

Якщо Вам намагаються вручити повістку невстановленого (застарілого) зразка, то Ви маєте право відмовитися від її отримання!

Слід зупинитися на питанні, чому не заповнена повістка або заповнення вже підписаної повістки керівником ТЦК або головою сільської, селищної, міської ради (коли повістка вручається такими особами) під час її вручення є неправомірним:

 1. Повістка є документом, а отже на момент її вручення повинна бути заповнена належним чином – з вказівкою всіх необхідних персональних даних особи та відповідати встановленій формі.
 2. Повістка заповнюється на підставі вже існуючих облікових даних, що ведуться та зберігаються в ТЦК. Зокрема, відповідно до п. 16 «Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 1487 від 30.12.2022 р.:

16. Військовий облік поділяється на облік призовників, військовозобов'язаних та резервістів, з урахуванням обсягу та деталізації - на персонально-якісний, персонально-первинний та персональний.

Персонально-якісний військовий облік передбачає облік відомостей (персональних та службових даних) стосовно призовників, військовозобов'язаних та резервістів за задекларованим (зареєстрованим) місцем проживання, які узагальнюються в облікових документах та вносяться до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Ведення персонально-якісного військового обліку покладається на відповідні районні (міські) територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, органи СБУ, підрозділи Служби зовнішньої розвідки.

Персонально-первинний військовий облік передбачає облік відомостей стосовно призовників, військовозобов'язаних та резервістів за місцем їх проживання у відповідній адміністративно-територіальній одиниці. У селах та селищах, а також у містах, де відсутні відповідні районні (міські) територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, ведення такого обліку покладається на виконавчі органи сільських, селищних, міських рад.

Персональний військовий облік передбачає облік відомостей щодо таких осіб за місцем їх роботи (служби) або навчання та покладається на керівників державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій.

Таким чином, юристи Альва Прайвесі констатують: повістка виписується на підставі вже існуючих облікових даних і виписку такої повістки здійснює районний (міський) ТЦК по:

 1. місцю прописки особи або;
 2. місцю проживання (якщо державні органи або особа повідомила ТЦК про своє фактичне місце проживання) або;
 3. місцю знаходження підприємства, на якому працює особа (адже підприємство веде військовий облік і здійснює звірку даних з місцевим ТЦК).

наказ про проведення мобілізаційних заходів

В інших випадках, коли незаповнена повістка виписується по факту, під час її вручення – представники ТЦК, що намагаються вручити таку повістку порушують «Порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 1487 від 30.12.2022 р., так як у такого ТЦК відсутні необхідні дані (не ведеться облік), які потрібно вказати в повістці. Зазначений Порядок не передбачає виписку повістки ТЦК, коли в такому ТЦК особа не перебуває на обліку.

Хто має право зупиняти та вимагати пред'явлення документів, що посвідчують особу?

Важливо: чинне законодавство, в тому числі «Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки», що затверджене Постановою Кабінету Міністрів України № 154 від 23.02.2022 р., що передбачає функції та повноваження представників ТЦК, не передбачає права у представників ТЦК, сільських, селищних, міських голів зупиняти вас на вулиці або, скажімо, в магазині чи транспорті тощо, та вимагати від вас пред'явлення документів, що посвідчують особу.

Перевіряти документи, що посвідчують особу, має право поліція

Статтею 32 Закону України «Про Національну поліцію» визначено конкретний перелік підстав для перевірки документів. Поліцейський має право вимагати в особи пред'явлення (без передачі в руки) нею документів, що посвідчують особу, та/або документів, що підтверджують відповідне право особи, у спосіб, який дає можливість поліцейському прочитати та зафіксувати дані, що містяться в документах, у таких випадках:

 1. Якщо особа володіє зовнішніми ознаками, схожими на зовнішні ознаки особи, яка перебуває в розшуку, або безвісно зниклої особи, або самовільно залишила місце для утримання військовополонених;
 2. Якщо існує достатньо підстав вважати, що особа вчинила або має намір вчинити правопорушення;
 3. Якщо особа перебуває на території чи об'єкті із спеціальним режимом або в місці здійснення спеціального поліцейського контролю;
 4. Якщо в особи є зброя, боєприпаси, наркотичні засоби та інші речі, обіг яких обмежений або заборонений, або для зберігання, використання чи перевезення яких потрібен дозвіл, якщо встановити такі права іншим чином неможливо;
 5. Якщо особа перебуває в місці вчинення правопорушення або дорожньо-транспортної пригоди, іншої надзвичайної події;
 6. Якщо зовнішні ознаки особи чи транспортного засобу або дії особи дають достатні підстави вважати, що особа причетна до вчинення правопорушення, транспортний засіб може бути знаряддям чи об'єктом вчинення правопорушення.

Звертаємо увагу: співробітник поліції або будь-хто не має права вилучати документ, що посвідчує особу, наприклад, паспорт. Вилучати паспорт можуть лише за рішенням суду.

Згідно з ч. 3 ст. 18 Закону України «Про Національну поліцію» звертаючись до вас, або у разі Вашого звернення до поліцейського, поліцейський зобов'язаний:

 1. Назвати своє прізвище, посаду, службове звання;
 2. Пред'явити своє посвідчення на вимогу та дати можливість ознайомитися із наявною там інформацією;
 3. Поліцейський не зобов'язаний передавати особі своє посвідчення, а повинен тримати його у своїх руках.

У разі відмови пред'явити своє посвідчення, особа має право одразу зателефонувати на номер "102", викликавши наряд поліції (можливо це самозванці) або на номер "гарячої лінії" Міністерства внутрішніх справ України – "1536".

Звертаємо увагу: у разі відсутності у вас документів, що посвідчують особу, поліція має право затримати вас з метою встановлення вашої особи на строк, передбачений Кодексом України про адміністративні правопорушення (до 3-х годин).

Щодо перевірки документів іншими особами

Щодо прав перевіряти документи іншими особами, то під час дії режиму воєнного стану право на проведення перевірки документів в осіб надано відповідним уповноваженим особам Національної поліції, СБУ, Національної гвардії, Держприкордонслужби, ДМС, Держмитслужби та Збройних Сил, які визначені в наказі коменданта, що призначений на підставі наказу військового командування разом із військовими адміністраціями (у разі їх утворення).

Зазначеним наказом призначається комендант, визначаються його завдання, повноваження із забезпечення єдиного управління визначеними силами та засобами Держспецтрансслужби, Національної гвардії, Держприкордонслужби, Національної поліції, СБУ, ДПС, ДМС, ДСНС, військових адміністрацій (у разі їх утворення) та координації їх дій під час здійснення заходів особливого режиму.

Згідно з п. 7 «Порядку перевірки документів в осіб, огляду речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень і житла громадян під час забезпечення заходів правового режиму воєнного стану», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 1456 від 29.12.2021 р., уповноважена особа, що визначена наказом коменданта, має право вимагати у Вас пред'явлення документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи, у таких випадках:

 • якщо особа має зовнішні ознаки, схожі на ознаки особи, яка перебуває в розшуку, або безвісно зниклої особи;
 • якщо існує достатньо підстав вважати, що особа вчинила або має намір вчинити правопорушення;
 • якщо особа перебуває на території чи об'єкті із спеціальним режимом;
 • якщо в особи є зброя, боєприпаси, наркотичні засоби та інші речі, обіг яких обмежений або заборонений або для зберігання, використання чи перевезення яких потрібен дозвіл, якщо встановити такі права іншим чином неможливо;
 • якщо особа перебуває в місці вчинення кримінального, адміністративного правопорушення або дорожньо-транспортної пригоди, іншої надзвичайної події;
 • якщо зовнішні ознаки особи чи транспортного засобу або дії особи дають достатні підстави вважати, що особа причетна до вчинення правопорушення, транспортний засіб може бути знаряддям чи об'єктом вчинення правопорушення;
 • порушення особою відповідних заборон, введених на території, де запроваджено правовий режим воєнного стану.

Звертаємо увагу: у разі відсутності у вас документів, що посвідчують особу, уповноважена особа (поліція чи уповноважена комендантом особа) має право затримати вас з метою встановлення вашої особи на строк, передбачений Кодексом України про адміністративні правопорушення (до 3-х годин).

Що дуже важливо: особа, пред'являючи свої документи поліцейському чи іншим уповноваженим особам, має право заборонити таким особам передавати цю інформацію третім особам, зокрема в ситуації коли поліція та представники ТЦК здійснюють спільний «рейд». Тобто, якщо навіть ви пред'явили поліції свої документи, ви вправі заборони поліції передавати ваші персональні дані (паспортні дані) третім особам, в даному випадку це представники ТЦК.

Право забороняти поліцейському чи іншим особам передавати свої персональні дані третім особам, в тому числі ТЦК, визначено Законом України «Про захист персональних даних» (статті 1, 8, 10, 14).

Чи можна фіксувати на відео (на телефон) вручення повістки?

Ви маєте право знімати на відео посадових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування під час виконання ними своїх посадових обов'язків. Таке право прямо не заборонено законом. Закон забороняє зйомку приватного життя особи без її згоди. Отже за висновком юристів нашого адвокатського об'єднання, зйомка осіб, що зупинили вас і намагаються вручити повістку, не є їх приватним життям. Такі висновки про можливість зйомки дій поліції, представників ТЦК, посадових осіб органів місцевого самоврядування не суперечать ст. 307 Цивільного кодексу України, яка встановлює заборону зйомки приватного життя особи без її згоди.

Що дуже важливо: в обґрунтування вашого права на відеозйомку необхідно зазначити, що ви проводите таку відеозйомку, так як вважаєте, що порушуються ваші конституційні права, адже вас незаконно зупинили (якщо для зупинки немає законних підстав, про що було зазначено вище), а також вам незаконно намагаються вручити повістку (якщо повістка незаповнена або заповнюється на місці під час вручення), або коли працівник поліції без вашої згоди передав чи намагається передати ваші персональні дані (паспортні дані) представникам ТЦК, або до вас намагаються застосувати силу чи погрози.

В такому разі, відповідно до пункту 5 частини 4 статті 21 Закону України «Про інформацію», а також відповідно до Рішення Конституційного суду України № 1-9/2012 від 20.01.2012 р. зйомка на мобільний телефон (що є збиранням інформації) протиправних дій, що здійснюється особою, яка обіймає посаду, пов'язану з виконанням функцій держави або органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, допускаються без їх дозволу за умови, що зйомка спрямована на захист ваших конституційних прав, зокрема право на вільне пересування, гарантоване ст. 33 Конституції України.

Разом з тим, звертаємо увагу, що трапляються непоодинокі випадки, коли представники ТЦК силоміць вилучають мобільні телефони, на які ведеться відеозйомка, мотивуючи це тим, що ви фіксуєте на відео військових і це заборонено під час воєнного стану. З урахуванням зазначеного вище (незаконних дій поліції та ТЦК по врученню вам повістки) така відеозйомка не заборонена!

Ви повинні наполягати, що фіксуєте протиправні дії щодо себе та не знімаєте при цьому жодних військових об'єктів і не маєте наміру оприлюднювати своє відео, окрім як в якості матеріалу, що підтверджує незаконність дій щодо вас.

В такому разі (вилучення у вас мобільного) одразу викликайте поліцію і звертайтесь з заявою (повідомленням) про кримінальне правопорушення, так як вилучення у вас мобільного телефону є незаконним, зазначаючи при цьому, що ви вели зйомку незаконних дій щодо себе зі сторони поліції та представників ТЦК, чи просто військових, якщо не було надано підтвердження, що такі військові є представниками ТЦК.

Загальні висновки / рекомендації щодо вручення повістки:

 1. Вручити повістку мають право тільки уповноважені на це особи, а не будь-які представники органів державної влади, військові чи поліцейські.
 2. Щоб впевнитись, що це дійсно уповноважена особа, ви маєте право вимагати пред'явити документи, які б підтвердили повноваження особи, яка намагається вручити вам повістку.
 3. Якщо Вам намагаються вручити повістку на вулиці, в торгових центрах, супермаркетах, блок-постах на транспорті, то з великою вірогідністю це буде пустий бланк, підписаний керівником ТЦК. Щоб повістка вважалась врученою належним чином, уповноважена особа має заповнити ваші персональні дані, але така особа не має права вимагати у вас пред'явлення документів, що посвідчують вашу особу, - відповідно ви не зобов'язані пред'являти такі документи без законної на те підстави. Якщо представники ТЦК / органів місцевого самоврядування чи ін. уповноважених органів зупиняють вас разом з поліцейськими, пред'явити документи, що посвідчують особу ви зобов'язані тільки поліцейському, але при цьому ви можете заборонити передавати йому ваші персональні дані третім особам і після цього він не матиме право оголосити ваші персональні дані чи передати їх комусь без вашої згоди. Відповідно представники ТЦК не зможуть заповнити повістку та, відповідно, її вручити.
 4. По можливості знімайте процес вручення повістки на відео для того, щоб у вас були докази на випадок оскарження дій поліції та ТЦК. При спілкуванні с поліцією та ТЦК ведіть себе чемно та не допускайте образливих висловлювань, - за це передбачена відповідальність.
 5. Протиправне вручення повістки, проходження медичної комісії з порушеннями та інші неправомірні дії ТЦК ви можете оскаржити в судовому порядку та просити суд визнати незаконними відповідні акти цих осіб / органів.
 6. При будь-яких незаконних діях щодо вас представниками ТЦК чи поліцейськими, що знаходяться разом з ними, в тому числі в разі обмеження вашого пересування, вилучення мобільного чи документів, ви маєте право викликати поліцію і подати заяву (повідомлення) про кримінальне правопорушення.
 7. Якщо повістку вам було вручена належним чином, тобто така повістка містила ваші правильні персональні дані та відповідала встановленій формі, а також була вручена уповноваженими особами, то в такому випадку за неявку до ТЦК по такій повістці без поважних причин передбачена адміністративна (ст. ст. 210, 2101 Кодексу України про адміністративні правопорушення) або кримінальна відповідальність (ст. ст. 335, 336, 337 Кримінального кодексу України), в залежності від того, з якою метою вас викликали – для уточнення облікових даних, на проходження медичної комісії, для направлення в військову частину і т.і.

Автори: Адвокати Юлія Пікалова, Володимир Хажанець.

юридична фірма Альва Прайвесі
Альва Прайвесі
Юридична компанія
Досвід, якість, конфіденційність!

Наше місцезнаходження