Альва Прайвесі

АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ

Досвід, якість, конфіденційність!

позапланові перевірки

Як захистити бізнес від позапланових перевірок

Часто саме позапланові перевірки господарської діяльності здійснюються без належних підстав і з порушенням встановленого законом порядку.

Як зазначають адвокати по господарським справам Києва, в судовій практиці стає все більше спорів з питань оскарження рішень, прийнятих контролюючими органами внаслідок таких перевірок.

Статистика по перевірках суб'єктів господарської діяльності

Згідно зі статистичними даними прес-служби Державної регуляторної служби України за 2018 рік було проведено понад 18000 перевірок суб'єктів господарської діяльності, з яких 8600 становлять позапланові перевірки.

За їх результатами, платниками податків було подано 13968 скарг на податкові повідомлення-рішення, не враховуючи оскарження актів інших контролюючих органів (кількість яких тільки згідно з Постановою Кабінету Міністрів №1104 на дату написання цієї статті складає 24).

87,7% з таких скарг було залишено без задоволення, 8,3% скарг - задоволено частково, і лише 4% - задоволено повністю.

Захищаємося від незаконних перевірок

Для того, щоб захистити свій бізнес від несанкціонованих візитів "перевіряючих" в 2019 році необхідно знати, як мінімум:

 1. нормативно передбачені підстави призначення;
 2. порядок їх проведення.

Одним із способів захистити свої права до початку проведення інспекції, є недопуск "перевіряючих" на об'єкт перевірки. Якщо ж допуск до проведення позапланової перевірки відбувся, то в подальшому предметом спору в суді може бути тільки самі порушення, які були в результаті цього виявлено та зафіксовано у відповідному акті перевірки.

Судова практика по позапланових перевірках

У судовій практиці сформувалася правова позиція, що факт допуску до перевірки нівелює правові наслідки процедурних порушень, які були допущені інспекторами. Наприклад, показовим є постанова Касаційного адміністративного суду в складі Верховного суду (далі - КАС ВС) від 13.02.2018 р. по справі №804/5402/14.

Аналогічний підхід був сформульований і в постанові КАС ВС від 17.04.2018 р. по справі №826/12612/17 (скачати): саме на етапі допуску до перевірки може бути поставлено питання про необгрунтованість її призначення та проведення, тим самим реалізовано право на захист від безпідставного здійснення інспекційних дій.

На що потрібно звертати увагу при позаплановій перевірці

У разі призначення проведення позапланової перевірки, підприємець повинен звернути увагу на наступне:

 1. Перевірка, яка не передбачена в плані на поточний період, може бути проведена за умови направлення суб'єкту господарської діяльності листом з повідомленням про вручення або особистого вручення (під підпис) копії наказу про проведення, а також повідомлення (направлення) на здійснення позачергової перевірки.

  Нижче приклад (форма, зразок) одного з варіантів направлення для проведення позапланової перевірки:

  направлення на перевірку

  Так, Вищий адміністративний суд України у своєму рішенні від 23.05.2017 р. по справі №К/800/47161/15 (скачати) вказав, що порушення порядку здійснення контролю, а саме відсутність оформленого належним чином документа, який дає право на таку перевірку - направлення, не дозволяє інспекції приступати до перевірки.

 2. У разі отримання вищезазначених документів, необхідно звернути увагу на підстави для прийняття такого рішення контролюючим органом.
 3. Якщо позапланова інспекція проводиться через надходження звернення фіз. особи з повідомленням про порушення будь-яких норм або правил, яке тягне за собою будь-яку шкоду правам, інтересам та / або майну третіх осіб або організацій, то така перевірка повинна бути узгоджена з центральним органом виконавчої влади, який формує держ. політику у відповідній сфері.

Документи і повноваження при проведенні позапланової перевірки

службове посвідчення

Найважливішим є той факт, що в процесі проведення позапланового заходу "перевіряючими" з'ясовуються лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення цього заходу, з обов'язковим зазначенням цих питань у повідомленні (направленні).

Верховний суд визначив, що само по собі "звернення" не може бути причиною (підставою) для призначення позапланового контролю, оскільки метою державного контролю є спростування саме мотивів, що стали підставою для такої перевірки.

Як вже згадано раніше, направлення на проведення позапланової перевірки надається керівнику або уповноваженому представнику суб'єкта господарювання (яким може бути як юрисконсульт підприємства, так і адвокат, який надає правову допомогу за договором) перед початком її проведення.

В направленні перевіряємо обов'язкове зазначення найменування органу, що здійснює перевірку; найменування суб'єкта госп. діяльності або ПІБ фізичної особи - підприємця; місця проведення; дати, номеру наказу (рішення); строків (дат) та типу заходу; підстав перевірки, і, обов'язково - предмету.

Крім направлення, до початку перевірки посадова особа зобов'язана надати службове посвідчення.

Висновок

Виходячи з вищевикладеного, суб'єкт господарської діяльності має право не допускати посадових осіб контролюючого держ. органу до здійснення позапланової перевірки в разі відсутності направлення на здійснення такої з усіма передбаченими даними і реквізитами, а також, службового посвідчення, оскільки невиконання цих приписів з боку "перевіряючого" виключає можливість і законність позапланової перевірки.

Інші матеріали про юридичні аспекти ведення бізнесу, які можуть вас зацікавити:

З повагою - Адвокатське об'єднання "АЛЬВА ПРАЙВЕСІ" (м. Київ)

юридична фірма Альва Прайвесі
Альва Прайвесі
Юридична компанія
Досвід, якість, конфіденційність!

Наше місцезнаходження